Kaligrafické Zdravie

Kaligrafická yoga a Kaligrafický qi gong je súčasťou jedinečného trojdimenzionálneho holistického systému pod ochrannou známkou Kaligrafické zdravie.

Tento systém nám s rešpektom k tradícii sprostredkováva najhlbšie filozofie a trendy východu prispôsobené potrebám západu.

 

Vyvinuté čínskym Majstrom Zhen Hua Yangom, Kaligrafické zdravie stelesňuje jeho hlboké a širokosiahle vedomosti a skúsenosti s koreňmi v starobylých metódach a technikách Číny a Indie. Zároveň sprístupňuje poznatky dlho uchovávané ako rodinného tajomstvo. Tajomstvo sebaliečby.

 

Cieľom je otvoriť pre každého možnosť prirodzeným spôsobom ochraňovať svoje zdravie na vysokej úrovni. Želaním Majstra Yanga je, aby si ľudia mohli s radosťou užívať život v zdravom, pohyblivom, fungujúcom tele. Pokojní, uzemnení, vyžarujúci pozitívnu energiu.

 

Kaligrafické zdravie sa tak zameriava na dlhovekosť, šťastie, vnútorný pokoj a rovnováhu.

 

Takýto stav je uskutočniteľný prostredníctvom povzbudenia a znovunastavenia 3 základných obehových systémov v ľudskom tele: krvného, nervového a tráviaceho.  Výsledkom je obnovenie prirodzeného poriadku a rovnováhy ako základu pre lepšie zdravie a plnohodnotný život.

 

  1. Krvný obeh: je hlavným obehom, ktorý Kaligrafické zdravie povzbudzuje a znovunastavuje. Je súčasťou procesu sebaliečby a podpory pre svaly, šľachy, kĺby a väzy.
  2. Obeh nervového systému: ide o znovunastavenie a povzbudenie mozgu a nervového systému prostredníctvom cirkulácie energie, čo je v západnom ponímaní známe ako meditácia. Táto časť tréningu vedie, ako hovorí Majster Yang, k ,,moru šťastia“ a ,,úsmevu bunky“.
  3. Tráviaci obeh: posledná časť tréningu cirkulácie. Napomáha zachovať integritu črevného traktu a hlavných, s ňou spojených orgánov: žalúdku, obličiek, pečene, sleziny ako aj malého a veľkého čreva.

 

K povzbudeniu a znovunastaveniu týchto troch obehových sústav dochádza prostredníctvom systému trojdimenzionálnej filozofie, ktorý je ochrannou známkou Kaligrafického zdravia. Hovoríme tu o trojdimenzionálnom prenose energie a trojdimenzionálnom fyzickom pohybe, navzájom prepojených  trojdimenzionálnym vzťahom.

 

Tieto filozofie sú vyvrcholením 5000 ročnej histórie čínskeho Taoizmu a Qigongu a vyše 45 ročnej osobnej skúsenosti Majstra Yanga. Nejde teda o čosi vytvorené o päť minút dvanásť. Hmatateľné, merateľné výsledky, ktoré tieto tri filozofie prinášajú uľahčovaním troch hlavných obehov, sú dobré zdravie a dlhovekosť.

 

 

Systém Kaligrafického zdravia sa zameriava na zmiernenie rôznych úrovní utrpenia ľudských bytostí. Pointou je prinavrátiť telo späť k svojmu prirodzenému stavu, aký je vlastný dieťaťu; s konečným cieľom, aby naše fyzické telo v starobe odchádzalo bez akejkoľvek bolesti a utrpenia.


Contact

Email:

flowing.principles@gmail.com

Mobil:
+49 156 7935 5269


Newsletter

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.de

Blog     Home

Facebook
YouTube
Instagram